Το  τμήμα μας είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Σχεδιάζει  τον τρόπο προώθησης των προϊόντων, καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική, αναλύει την αγορά
και ετοιμάζει τις μελλοντικές ετικέτες των προϊόντων.

Θέτει  τους στόχους  και υποστηρίζει τους πωλητές με προωθητικό υλικό και πληροφορίες σχετικές με τις
ιδιότητες και τις εφαρμογές των προϊόντων.

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία
παράγονται καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language