Και  κάνουμε παραγωγή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 9001 που διαθέτει η εταιρεία μας. Όλα τα
ζυγιστικά και τα όργανα ροής στην παραγωγή και στο χημείο είναι καλιμπραρισμένα και διακριβωμένα
από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία των διαδικασιών.

Οι πρώτες ύλες ελέγχονται εξονυχιστικά αν συμφωνούν με τις προδιαγραφές για τις οποίες
παραγγέλθηκαν. Είναι βασικό θέμα για μια καλή παραγωγή.

Οι  διεργασίες της Παραγωγής εμπεριέχουν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο καθαριότητας και λειτουργικότητας
των δεξαμενών ανάδευσης, των αντλιών μετάγγισης, των σωληνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς
και των ζυγών. Στη συνέχεια, η διαδικασία ανάμειξης πραγματοποιείται από εργαζόμενο της Παραγωγής
και από επιβλέποντα χημικό του τμήματος Ποιότητας.

Μετά  το χρόνο ομογενοποίησης, ο χημικός του τμήματος Ποιότητας λαμβάνει δείγμα, προς ανάλυση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών και της εμφάνισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος Marketing, της
εταιρείας.

Οι  διεργασίες της Εμφιάλωσης εμπεριέχουν, μεταξύ άλλων, το δειγματοληπτικό έλεγχο των
πλαστικών συσκευασιών, την απόδοση εμφιάλωσης των μηχανών, τους τυχαίους ελέγχους ορθής
ζύγισης κατά το γέμισμα των συσκευασιών, τον έλεγχο των τοποθετημένων ετικετών και τον έλεγχο
εκτύπωσης του αριθμού LOT .

Τέλος, τα εμφιαλωμένα μπιτόνια τοποθετούνται σε παλέτες, που και τυλίγονται με πλαστική
διαφάνεια. Τελευταίο αλλά μεγίστης σημασίας, είναι το ξέπλυμα των δεξαμενών, των μηχανών και των
γραμμών μετάγγισης που χρησιμοποιήθηκαν στις διαδικασίες Παραγωγής και Εμφιάλωσης, που
παραδίδονται έτοιμα για έλεγχο από τους εργαζόμενους της Παραγωγής στον επιβλέποντα χημικό του
τμήματος Ποιότητας και χρήση για επόμενη παραγωγή.

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία
παράγονται καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language