WE HAVE A WORLDWIDE

INNOVATION

Ο ζεόλιθος είναι ορυκτό αρκετά κοινό στην φύση.
Μετά την εξορυξη του δεν υφίσταται καμία χημική επεξεργασία.
Κατόπιν θρυμματισμού και κοσκινίσματος είναι έτοιμος για χρήση σε μεγάλη
ποικιλία εφαρμογών.

”Η πρώτη παρατήρηση μιας “πέτρας” που κατά τη θέρμανσή της “έβραζε” παράγοντας υδρατμούς
έγινε το 1756 από τον Σουηδό ορυκτολόγο Axel Cronstedt, στον οποίο οφείλεται και η αρχαιοελληνική
ονομασία “ζεόλιθος” (η πέτρα που βράζει).

Ο ζεόλιθος παρουσιάζει πολλές θετικές επιδράσεις στην υγεία των οργανισμών.
Είναι ένα ορυκτό που δεν αντιδρά χημικά με άλλες ουσίες και έτσι δεν αφομοιώνεται
από τους οργανισμούς.
Διαπερνά το πεπτικό σύστημα και καθαρίζει σε βάθος τον οργανισμό από βαρέα
μέταλλα και τοξίνες.

Είναι η αντιστρεπτή ετερογενής διαδικασία ανταλλαγής κατιόντων ή ανιόντων μεταξύ
στερεού και διαλύματος.
Οι πλέον σημαντικές ουσίες, ικανές για ιοντοανταλλαγή είναι τα αργιλικά ορυκτά
συμπεριλαμβανομένου και των ζεόλιθων.
Οι ζεόλιθοι έχουν πορώδη δομή που μπορεί να φιλοξενήσει μια μεγάλη ποικιλία από
κατιόντα όπως Na+, Κ+, Ca2+ και Mg2+.
Αυτά τα θετικά φορτισμένα ιόντα είναι χαλαρά συνδεδεμένα στο κρυσταλλικό πλέγμα
του ζεόλιθου και μπορούν εύκολα να ανταλλαχθούν.
Παράδειγμα ιοντοανταλλαγής είναι η αντικατάσταση Νa+ από Ca2+ και/ή Mg2+ στον ζεόλιθο.

Οι ζεόλιθοι αποκαλούνται και “μοριακά κόσκινα” επειδή μέσω αυτών μπορούμε να
διαχωρίσουμε ένα μείγμα μορίων: τα μεγαλύτερα μόρια συγκρατούνται στις κοιλότητες
των ζεόλιθων, ενώ τα μικρότερα διέρχονται ελεύθερα.
Τα πρώτα πειράματα προσρόφησης έγιναν στα ραδιενεργά στοιχεία των αποβλήτων
των πυρηνικών αντιδραστήρων.
Οι ζεόλιθοι διατηρούν την ικανότητα δέσμευσης μικρών μορίων ακόμη και μέσα στο νερό.

O ζεόλιθος είναι υλικό με πολύ μεγάλη ιοντοανταλλακτική και προσροφητική ικανότητα
και μπορεί να δεσμεύει άλλα στοιχεία και ολόκληρες ενώσεις λόγω του ότι είναι
ένα από τα ελάχιστα αρνητικά φορτισμένα ορυκτά στη φύση.

Χρησιμοποιούμε ως πρώτες ύλες δύο φυσικά συστατικά:
1) Το νερό
2) Τον ζεόλιθο
Το νερό υφίσταται ειδική φυσικοχημική και μηχανική επεξεργασία,
ώστε με αλλαγή στη μοριακή του δομή να καταστεί εξαιρετικά ενεργό.
Το “ενεργό” νερό στη συνέχεια εμπλουτίζεται με πιστοποιημένο ζεόλιθο αρίστης ποιότητας.
Η διαδικασία αυτή αποκαλείται “υγροποίηση του ζεολίθου” και οδηγεί στην παρασκευή
της βασικής πρώτης ύλης που ονομάζεται “Ζεόνερο”.
Η υγροποίηση του ζεόλιθου και ο εμπλουτισμός των υγρών απορρυπαντικών
με φυσικό ζεόλιθο αποτελούν την παγκόσμια καινοτομία μας.
Τα καθαριστικά προϊόντα της ZeoTec δρουν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον
καθώς δεν είναι επιβαρυμένα με ενεργές ουσίες της χημικής βιομηχανίας και έχουν σχεδόν
ολική βιοδιασπασιμότητα.

WE HAVE A WORLDWIDE

INNOVATION

Ο ζεόλιθος είναι ορυκτό αρκετά κοινό στην φύση.
Μετά την εξορυξη του δεν υφίσταται καμία χημική επεξεργασία.
Κατόπιν θρυμματισμού και κοσκινίσματος είναι έτοιμος για χρήση σε μεγάλη
ποικιλία εφαρμογών.

”Η πρώτη παρατήρηση μιας “πέτρας” που κατά τη θέρμανσή της “έβραζε” παράγοντας υδρατμούς
έγινε το 1756 από τον Σουηδό ορυκτολόγο Axel Cronstedt, στον οποίο οφείλεται και η αρχαιοελληνική
ονομασία “ζεόλιθος” (η πέτρα που βράζει).

Ο ζεόλιθος παρουσιάζει πολλές θετικές επιδράσεις στην υγεία των οργανισμών.
Είναι ένα ορυκτό που δεν αντιδρά χημικά με άλλες ουσίες και έτσι δεν αφομοιώνεται
από τους οργανισμούς.
Διαπερνά το πεπτικό σύστημα και καθαρίζει σε βάθος τον οργανισμό από βαρέα
μέταλλα και τοξίνες.

Είναι η αντιστρεπτή ετερογενής διαδικασία ανταλλαγής κατιόντων ή ανιόντων μεταξύ
στερεού και διαλύματος.
Οι πλέον σημαντικές ουσίες, ικανές για ιοντοανταλλαγή είναι τα αργιλικά ορυκτά
συμπεριλαμβανομένου και των ζεόλιθων.
Οι ζεόλιθοι έχουν πορώδη δομή που μπορεί να φιλοξενήσει μια μεγάλη ποικιλία από
κατιόντα όπως Na+, Κ+, Ca2+ και Mg2+.
Αυτά τα θετικά φορτισμένα ιόντα είναι χαλαρά συνδεδεμένα στο κρυσταλλικό πλέγμα
του ζεόλιθου και μπορούν εύκολα να ανταλλαχθούν.
Παράδειγμα ιοντοανταλλαγής είναι η αντικατάσταση Νa+ από Ca2+ και/ή Mg2+ στον ζεόλιθο.

Οι ζεόλιθοι αποκαλούνται και “μοριακά κόσκινα” επειδή μέσω αυτών μπορούμε να
διαχωρίσουμε ένα μείγμα μορίων: τα μικρότερα μόρια συγκρατούνται στις κοιλότητες
των ζεόλιθων, ενώ τα μεγαλύτερα διέρχονται ελεύθερα.
Τα πρώτα πειράματα προσρόφησης έγιναν στα ραδιενεργά στοιχεία των αποβλήτων
των πυρηνικών αντιδραστήρων.
Οι ζεόλιθοι διατηρούν την ικανότητα δέσμευσης μικρών μορίων ακόμη και μέσα στο νερό.

O ζεόλιθος είναι υλικό με πολύ μεγάλη ιοντοανταλλακτική και προσροφητική ικανότητα
και μπορεί να δεσμεύει άλλα στοιχεία και ολόκληρες ενώσεις λόγω του ότι είναι
ένα από τα ελάχιστα αρνητικά φορτισμένα ορυκτά στη φύση.

Χρησιμοποιούμε ως πρώτες ύλες δύο φυσικά συστατικά:
1) Το νερό
2) Τον ζεόλιθο
Το νερό υφίσταται ειδική φυσικοχημική και μηχανική επεξεργασία,
ώστε με αλλαγή στη μοριακή του δομή να καταστεί εξαιρετικά ενεργό.
Το “ενεργό” νερό στη συνέχεια εμπλουτίζεται με πιστοποιημένο ζεόλιθο αρίστης ποιότητας.
Η διαδικασία αυτή αποκαλείται “υγροποίηση του ζεολίθου” και οδηγεί στην παρασκευή
της βασικής πρώτης ύλης που ονομάζεται “Ζεόνερο”.
Η υγροποίηση του ζεόλιθου και ο εμπλουτισμός των υγρών απορρυπαντικών
με φυσικό ζεόλιθο αποτελούν την παγκόσμια καινοτομία μας.
Τα καθαριστικά προϊόντα της ZeoTec δρουν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον
καθώς δεν είναι επιβαρυμένα με ενεργές ουσίες της χημικής βιομηχανίας και έχουν σχεδόν
ολική βιοδιασπασιμότητα.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language