Το  τμήμα μας αν και κάποιοι το θεωρούν γραφειοκρατικό, συμβάλλει ως προς την ορθολογική
εργασία του συνόλου των εργαζομένων αλλά και τη συνεργασία μεταξύ τους, στόχος μας είναι όλοι
να αισθάνονται την ZeoTec σαν δεύτερο σπίτι τους και είναι ένας στόχος τον οποίο καλούμαστε να
επιτύχουμε καθημερινά!

Είμαστε  ο Στρατηγικός  συνεργάτης σας: Οι Διευθυντές του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
ξεφεύγουν από το παραδοσιακό στήσιμο του τμήματος που προσλαμβάνει, κάνει την μισθοδοσία,
τις εκπαιδεύσεις , τις αξιολογήσεις κ.ο.κ . Οι ενέργειες του τμήματος μας σχεδιάζονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να υποστηρίζουν το business plan του οργανισμού, τον σκοπό και την ανάπτυξη του.

Στήριγμα   για τους εργαζομένους: Οι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνουν θετικά
την ύπαρξη του τμήματος hr, καθώς και να αισθάνονται άνετα στο να επικοινωνήσουν με τα
στελέχη του τμήματος ανά πάσα στιγμή καθώς είμαστε ο δίαυλος επικοινωνίας της εταιρείας
και των προβλημάτων της.

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία
παράγονται καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language