Το  Τμήμα μας Έρευνας και Aνάπτυξης ( R &D ) βρίσκεται  στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού της
ZEOTEC. Στις  κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνονται:

  • Η  επιστημονική οργάνωση και εφαρμογή ερευνών και πειραμάτων, με σκοπό τη βελτίωση όλων των
    φάσεων λειτουργίας της Βιομηχανίας.

  • Η  ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών  αιχμής

  • Η  επινόηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρουσία της
    Βιομηχανίας στην αγορά


Θεωρώντας   ότι η «Πράσινη Χημεία» αποτελεί μια νέα φιλοσοφία για την έρευνα και την ανάπτυξη, δίνουμε
έμφαση στις μεθόδους και εφαρμογές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην παραγωγή λιγότερο τοξικών και επικίνδυνων
προϊόντων με αγάπη για τον άνθρωπο και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για  το σκοπό αυτό  είμαστε η μοναδική Βιομηχανία που αξιοποιεί σε όλα τα προϊόντα της τις ευεργετικές
ιδιότητες του ζεόλιθου, σε συδιασμό με πρώτες ύλες άριστης ποιότητας, πλήρους βιοδιασπασιμότητας και
στην πλειονότητά τους φυσικής προέλευσης.

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία
παράγονται καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language